Колледждегі мамандықтар


«КАСПИЙ ӨҢІРІ  «БОЛАШАҚ» КОЛЛЕДЖІ

лицензия №KZ20LAA00004303

Бірінші аккредитациядан өткен колледж

30.05.2019ж. тіркеу номері VET-IA №00023

келесі мамандықтар бойынша мамандар дайындайды: